TERMENI ȘI CONDIȚII
Stimate partener E-Commerce. Acești termeni și condiții sunt prezentate ca forma tip pentru efectuarea  suportului dvs. informațional în procesul conectării serviciului e-commerce de la maib. Vă rugăm să utilizați această pro-formă și, după necesitate, să modificați detaliile specifice pentru business case-ul dvs.

Prezenții Termeni și Condiții de utilizare a magazinului online www.sfatdeavocat.md sunt aplicabile comenzilor pentru achiziționarea produselor/serviciilor oferite de Cabinetul Avocatului ”Muntean Sergiu” prin intermediul site-ului.

Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, vă recomandăm familiarizarea cu atenție a Termenilor și Condiții-lor prezentate. Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi, fără o notificare prealabilă.

1. DISPOZIȚII GENERALE

Acest site este deținut de Cabinetul Avocatului ”Muntean Sergiu”. La înregistrarea comenzii in magazinul online, Cumpărătorul  accepta Termeni si Condițiile de vânzare a bunurilor/produselor și/sau prestare a serviciilor  care sunt bazați pe legislația RM (in continuare – Termeni și Condiții) prezentate mai jos.
Utilizarea website-ului presupune acceptarea Termeni si Condiții propuse de către Cabinetul Avocatului ”MunteanSergiu”, în conformitate cu Legea nr.284/2004 privind Comerțul Electronic. Relațiile dintre client si vânzător sunt stabilite în baza Legii nr.105/2003 cu privire la Protecția drepturilor consumatorului, si a altor acte normative adoptate în conformitate cu aceasta.
Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica Termenii si Condițiile date, iar Cumpărătorul este obligat sa monitorizeze modificările.


2. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin utilizarea site-ului www.sfatdeavocat.md , sunteți de acord în mod automat cu colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, care sunt necesare pentru procesarea/confirmarea/executarea comenzilor.
Datele personale se prelucrează doar pentru scopuri legitime, precum acela de a furniza produsele pe care le comanzi, promoții, google analytics, cookies și notificări\newsletter.
Toată informația ce conține date cu caracter personal este stocată și utilizată doar pentru perioada necesară atingerii scopurilor pentru care a fost colectată și în conformitate cu prevederile stabilite de Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
Noi folosim măsuri de securitate comerciale pentru a preveni accesul neautorizat, menținerea exactității date-lor și pentru asigurarea utilizării corecte a informației de pe site. Transmiterea datelor pe internet sau prin rețea wireless nu poate fi protejata în totalitate. Prin urmare, la fel ca alte companii, noi nu putem garanta securitatea informației pe care o oferă Cumpărătorului, astfel, el va face acest lucru pe propria răspundere.

3. Consultanța juridica online

Servicii juridice prestate prin intermediul Consultantei Online, video sau audio, cu ajutorul aplicațiilor Viber, WhatsApp, Telegram, telefon sau alte mijloace de comunicare la distanță care permit o comunicare eficienta si in timp real intre avocat si client.

4. Durata unei consultante online

Activitatea de consultanță juridică are o durata de 20-30 de minute. Consultanta online incepe odata cu momentul contactării clientului. Respectiv, odată ce comanda a fost plasată, clientul nu mai poate retrage Comanda si nu mai poate solicita restituirea onorariului.

5. Servicii juridice

Serviciile juridice prestate sunt din domenii precum: drept civil, drept administrativ,drept corporativ, CEDO, contravenții,dreptul familiei, drept penal, drept fiscal, protectia consumatorului, violența în familie, accidente rutiere etc.
Potrivit Legii nr. 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură, În exercitarea profesiei sale, avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei de avocat şi Codului deontologic al avocatului. Avocatul este liber în alegerea poziţiei sale şi nu este obligat să coordoneze această poziţie cu nimeni, în afară de client.

6. Modalitatea de efectuare a Comezii

Pentru a obține consultanța juridică online, se efectuează o Comanda pe site-ul sfatdeavocat.md, parcurgând urmatorii pasi:

Pasul 1
Daca sunteți de acord cu prețul afișat al consultanței online și celelalte servicii, completați formularul de pe site cu nume, prenume, numar de telefon si adresa de e-mail, modalitatea de comunicare (viber, whatsapp, telegram sau telefon), folosind o scurta descriere a problemei juridice, punând intrebari ori solicitând anumite opinii juridice. De asemenea, trebuie sa citiți termenii si condițiile, precum si politica de confidențialitate, iar ulterior sa bifați casuța corespunzatoare prin care vă dați acordul cu acest conținut pentru a trece la pasul urmator.

Pasul 2
Dupa completarea integrală a formularului, veți fi redirecționat către următoarea pagina pentru efectuarea plății. La fel, documentele pot fi trimise prin e-mail : sfatdeavocat@gmail.com

Pasul 3
Veți primi un e-mail de confirmare a Consultantei Online cu informațiile si datele completate in formular, prin care avocatul confirmă angajamentul prestării serviciului juridic online.

Pasul 4
În scurt timp avocatul vă va contacta, prin modalitatea aleasă și termenul ales, pentru consultanța efectivă, care se va desfășura in intervalul pentru care s-a optat.

7. Plata onorariului

Toate serviciile juridice sunt contra cost si nu se ofera servicii juridice gratuite, de niciun fel. Daca doriti consultanță juridică gratuită, va recomandăm să apelati la avocații puși la dispoziție de către CNAJGS
Plata onorariului se efectuează conform echivalentului în valută națională la cursul oficial al BNM la momentul achitării, cu cardul bancar, prin intermediul E-commerce MAIB la momentul completării formularului de pe site.
Plata se face integral înainte de prestarea serviciilor juridice de consultanță online.
Onorariile sunt afișate pe site și acestea nu se vor modifica după plasarea comenzii, cu excepția situației când clientul solicită servicii suplimentare sau invocă necesitatea de consultații pe subiecte suplimentare.

8. Restituirea platii onorariului

Restituirea plății onorariului are loc atunci cand:
    a.Consultanța juridică nu a fost prestată de avocat, din culpa sa, caz in care Clientul este notificat înainte de ora stabilita pentru inițierea consultanței online, acesta având și posibilitatea de a conveni cu avocatul amânarea consultanței online pentru o dată ulterioară, în termen de 15 de zile;
   b. Avocatul își rezervă dreptul de a refuza prestarea serviciilor în scopuri ilicite si imorale. În cazul in care Avocatul consideră că solicitarea serviciilor juridice poate avea un scop imoral sau ilicit, acesta îl va informa pe Client despre refuzul de a presta serviciile solicitate.
   c. Avocatul își rezervă dreptul de a refuza prestarea serviciilor în cazul în care acesta consider că nu este competent pentru a presta serviciul pe nișa și problema clientului.
În toate aceste situații, suma achitată cu titlu de onorariu pentru consultanta se va restitui integral, in termen de 48 de ore de la formularea cererii de restituire, de către Client. Cu toate acestea, cu acordul Clientului, unde este cazul, se va putea stabili o noua Consultanta Online, in functie de disponibilitatea părților.

9.Anularea unei Comenzi

Avocatul poate anula o Comandă in următoarele situații:
   a. Tranzactia nu a fost validata de către MAIB;
   b. Tranzacția nu a fost acceptată de către banca emitentă a cardului Clientului;
   c. Clientul nu a efectuat integral Comanda, aceasta nefiind complet si corect accesată;
   d. Avocatul apreciază că prin accesarea platformei online si plasarea Comenzii, Clientul urmărește un scop illicit, imoral sau poate cauza orice fel de prejudicii catre avocat;
   e. Avocatul nu este competent pe nișa și în problema descrisă de Client;
   f. Termenii si condițile prezente nu sunt respectate;
   g. Consultanța online nu poate fi onorată din motive independente de voința avocatului, cum ar fi evenimentele de forță majoră, epidemii/pandemii, incendii, explozii, razboaie, acte de terorism, etc.
In acest caz, avocatul va inștiința de îndată Clienții cu privire la anularea Comenzii, iar părțile vor fi repuse in situația anterioară plasării Comenzii, prin restituirea către Client a onorariului achitat.

10. Prestarea serviciilor juridice de Consultanță Online

Clientul va beneficia de consultanța juridică online, pentru întreaga perioadă de timp pentru care a achitat onorariul, cu excepția situației când acesta a epuizat întrebările sale înainte de termen sau a primit un răspuns complet înainte de expriarea timpului dedicat consultației.

Pe parcursul consultanței juridice,avocatul va fi la dispoziția Clientului si va oferi informații de natură juridică, astfel:
   a. se oferă raspunsuri la întrebările adresate avocaților, atât prin intermediul formularului de Comandă, cât si a celor adresate pe durata Consultantei online la subiectul și speța indicate anterior;
   b. se formulează recomandări verbale după posibilitate;
   c. se oferă soluții date de avocat, privind soluțiile la problemele sesizate în măsura posibilității de a formula recomandări în cadrul consultației în online sau se explică clientului necesitatea de  furnizare a anumitor acte, răspunsuri suplimentate online sua la birou.

Avocatul își rezervă dreptul de a nu răspunde la solicitările care nu sunt complete și/sau care nu conțin suficiente elemente de natura, care să contureze cazuistica sesizată, la intrebarile formulate incorect sau neinteligibil.
Daca se intrerupe o Consultanță Online, din motive tehnice independente de voința părtilor și nu poate fi reluată comunicarea in 5 (cinci) minute, clientul are dreptul de a obține reprogramarea consultanței online, in aceleași condiții, pentru restul de timp rămas neconsumat, la același avocat, in termen rezonabil.
Daca Clientul raspunde la apelul avocatului pentru inițierea Consultanței Online, consultanța se prelungește automat cu minutele corespunzatoare intârzierii.
De asemenea, avocatul iși rezervă dreptul de a nu răspunde problemelor noi sesizate pe durata Consultanței Online, care necesită un studiu aprofundat si la care nu se poate raspunde in termenul solicitat de client.
Dacă o consultanță online dureaza mai putin decât durata pentru care Clientul a plătit și aceasta se incheie cu acordul Clientului, nu se restituie nicio suma Clientului ca reprezentând valoarea timpului de consultanță neprestata.Onorariul nu este divizibil.
Daca o consultanță online depașește durata achitată de către client, cu acordul clientului, caruia i se va comunica onorariul suplimentar și în masura disponibilitații timpului avocatului, se va continua consultanța si se va achita suplimentar.

Avocatul iși rezervă dreptul de a înceta consultanța începută sau de a refuza o consultanță neincepută, în situația în care consultanța online nu se desfășoară intr-un cadru civilizat, Clientul arată un comportament contrar bunelor moravuri, o comunicare necorespunzătoare, prin care aduce ofense ori injurii avocatului, clientul neavând dreptul să ceară restituirea onorariului achitat.
Raspunsurile oferite de avocat trebuie sa fie pe întelesul clientului, astfel incât să poată întelege din punct de vedere juridic problema sesizată, cât si raspunsurile ori recomandarile avocatului. Avocatul poate face referințe la acte normative si jurisprudentiale, întotdeauna inteligibile, chiar si de către cei care nu sunt tehnicieni juridici, atenți să sugereze soluții practice si strategii concrete de adoptat pentru soluționarea cazului propus.
Materialele trimise în cadrul consultației achitate preventiv, precum si orice date sensibile transmise prin intermediul e-mailului sfatdeavocat@gmail.com, sunt confidențiale, reglementate de secretul profesional și vor fi tratate in conformitate cu legislatia de confidențialitate.

11. Modele de acte.

Prestatorul asigură că modele de acte pot fi utilizate și sunt conforme normelor legale a Republicii Moldova;
Prestatorul atenționează că modele de acte poartă un caracter informativ iar pentru utilizarea corectă a acestora este necesară consultația unui jurist calificat totodată fiind necesară adaptarea acestora la cazurile concrete în care există necesitatea de a le utiliza;
Prestatorul nu-și asumă răspunderea pentru folosirea neconformă sau în scopuri ilegale ale modelelor de acte primite, totodată prestatorul nu-și asumă răspunderea pentru efectele juridice ale modelelor de acte neadaptate cu asistența Prestatorului sau adaptate, modificate, fără asistența juridică a acestuia sau fără o consultație eventuală apriori folosirii lor;
Prestatorul nu-și asumă răspunderea pentru consultațiile oferite în condițiile în care beneficiarul acestora nu comunică toate datele necesare sau le comunică eronat.
La primirea produselor, vă rugăm în prezența prestatorului să verificați integritatea ambalajului, prezența bonului fiscal. Orice pretenție ulterioară cu privire la aceste aspecte nu vor fi acceptate .

5. DREPTUL LA RETUR  

Conform noțiunii din Legea nr. 105-XV din 13 martie 2013 privind protecția consumatorilor Cumpărătorul are dreptul de a returna produs/marfa procurată din anumite motive în timp de 14 zile de la ziua achitării. Mijloacele bănești sunt returnate pe cardul de pe care s-a efectuat cumpărătura.

Articolele de articole exemplu nu pot fi schimbate sau returnate, în conformitate cu  Anexa nr.2 a Hotărârii Guvernului №1465 din 08.12.2003 (MO248-253/19.12.2003), în redacția Hotărârii Guvernului №1188 din 02.11.2007 (МО175/09.11.2007).

Contactele companiei in caz de retur: +37379706230
Termenul de procesare a cererii de retur: 14 zile
Condițiile de retur: prezentarea dovezii de achitare și prezentarea probelor privitor la lipsa serviciului sau calitatea nesatisfacatoare a acestora