Împachetarea juridică a Companiei Tale
 • Ai înființat o companie și ai nevoie de actele primare ?
 • Vrei să angajezi dar nu ai pachetul de acte necesare ?
 • Vrei să derulezi activitatea în cadrul companiei cu angajatii dar nu ai modelele de ordine necesare ?
Vezi mai jos câteva pachete de acte car ete vor ajuta la maxim să-ți gestionezi lucrul în companie:
Basic
 1. Contract Individual de Muncă;
 2. Ordin de concediere pentru perioada de probă nesatisfăcătoare;
 3. Fișa de post;
 4. Cerere de demisie;
 5. Contract de răspundere materială deplină;
 6. Acord de confidențialitate;
 7. Acord de neconcurență;
 8. Acord prelucrare date cu caracter personal;
 9. Contract Individul de Muncă + anexe;
3999 MDL
2999 MDL
Medium
 1. Contract Individual de Muncă;
 2. Ordin de concediere pentru perioada de probă nesatisfăcătoare;
 3. Fișa de post;
 4. Cerere de demisie;
 5. Contract de răspundere materială deplină;
 6. Acord de confidențialitate;
 7. Acord de neconcurență;
 8. Acord prelucrare date cu caracter personal;
 9. Contract Individul de Muncă + anexe;
 10. Acord aditional cu privire la modificarea contractului individual de muncă;
 11. Ordin cu privire la suspendarea contractului individual de muncă din inițiativa salariatului;
 12. Ordin cu privire la încetarea suspendării contractului individual de muncă;
 13. Ordin cu privire la concedierea disciplinară a salariatului;
 14. Ordin de acordare a concediului;
 15. Procură SRL către jurist avocat;
 16. Abonament deservire juridică pe bază de consultanță inclus pentru o lună (10 ore);
4999 MDL
3999 MDL
Top
Grande
 1. Contract Individual de Muncă;
 2. Ordin de concediere pentru perioada de probă nesatisfăcătoare;
 3. Fișa de post;
 4. Cerere de demisie;
 5. Contract de răspundere materială deplină;
 6. Acord de confidențialitate;
 7. Acord de neconcurență;
 8. Acord prelucrare date cu caracter personal;
 9. Contract Individul de Muncă + anexe;
 10. Acord aditional cu privire la modificarea contractului individual de muncă;
 11. Ordin cu privire la suspendarea contractului individual de muncă din inițiativa salariatului;
 12. Ordin cu privire la încetarea suspendării contractului individual de muncă;
 13. Ordin cu privire la concedierea disciplinară a salariatului;
 14. Ordin de acordare a concediului;
 15. Procură SRL către jurist avocat;
 16. Contract de ucenicie;
 17. Contract de formare profesională;
 18. Ordin de transfer la altă muncă;
 19. Regulamentul cu privire la atestarea salariaților + anexe;
 20. Notă de informare a salariatului;
 21. Ordin cu privire la rechemarea salariatului din concediul de odihnă anual;
 22. Ordin cu privire la aprobarea statelor de personal;
 23. Ordin cu privire la modificarea statelor de personal;
 24. Angajament de plată al salariatului;
 25. Contract drepturi de autor;
 26. Abonament deservire juridică pe bază de consultanță inclus pentru 2 luni (10 ore/lună);
6999 MDL
5999 MDL
Abonament servicii juridice lunare corporative
 • Asistenţă şi consultanţă juridică în orice chestiune ce ţine de activitatea societăţii (spre exemplu: angajări/concedieri, negociere tranzacţii, organizare internă, dreptul muncii etc.);
 • Asistenţă şi suport juridic în pregătirea şi derularea şedinţelor organelor statutare;
 • Consultanţă juridică privind drepturile acţionarilor, fondatorilor, asociaților;
 • Realizarea absolut a tuturor formalităţilor de înregistrare a modificărilor actelor constitutive ale companiei (modificarea activităţilor, modificarea capitalului social etc.);
 • Consultanţă şi asistenţă juridică în orice tip de reorganizare a societăţii şi a organelor statutare;
 • Efectuarea auditului juridic pentru achiziţionarea unui agent economic sau a activelor unui agent economic;
 • Consultanţă în stabilirea strategiilor de optimizare și sporire a profitului companiei;
 • Consultanţă şi asistenţă la obţinerea autorizaţiilor, licenţelor, şi a altor acte permisive de la organele de stat, necesare inițieirii și derulării activității comerciale;
 • Consultanță și asistență la lichidarea companiei, insolvabilități și falimente;
de la 550 eur/lună
sfatdeavocat.md
Abonament servicii juridice lunare FAMILIEI
 • Reprezentarea familiei în problemele de zi cu zi apărute cu instituția de învățământ, cu dreptul de vecinătate, cu instituțiile medicale, etc.;
 • Desfacerea căsătoriei;
 • Consultanţă juridică privind drepturile acţionarilor, fondatorilor, asociaților;
 • Partajul averii în timpul căsătoriei și după desfacerea căsătoriei;
 • Stabilirea domiciliului copilului minor comun cu unul din părinți în țară sau peste hotare;
 • Încasarea pensiei de întreținere a copilului minor, a soțului îngrijitor de copilul minor etc;
Completează formularul pentru a negocia o ofertă.
sfatdeavocat.md
CLIENȚI
Completează formularul și noi revenim cu un apel în cel mai scurt timp