SERVICII

   

PERSOANE FIZICE

 • Reprezentare în fața instanțelor de judecată de toate nivelele:

  Litigii penale

  • Asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de urmărire penală (Poliţie, Procuratură, CNA etc.);
  • Asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată;
  • Formulare de opinii juridice cu privire la dosarele penale în curs de soluţionare;
  • Asistenţă şi reprezentare la efectuarea măsurilor procesual-penale;
  • Reprezentare în procesul penal a părţii vătămate sau a părţii civilmente responsabile;
  • Redactare de plângeri, contestaţii, alte cereri.

  Litigii civile și de afaceri:

  • Consultanţă, asistenţă şi reprezentare a clienţilor în cadrul litigiilor comerciale cu privire la executarea contractelor, dreptul familiei, moștenire, orice gen de contracte, răspundere material și morală delictuală și contractuală, a altor litigii;
  • Asistenţă şi reprezentare a clienţilor în litigii imobiliare, în litigii privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială, în oricare alte litigii de ordin civil.

  Dreptul Familiei:

  • Consultatii juridice referitoare la relatiile de familie;
  • Divorturi;
  • Partaje;
  • Pensii de intretinere;
  • Incredintare minori;
  • Rectificari de acte de stare civila.

  Contencios administrativ

  • Asistenţă juridică şi reprezentare în contestarea deciziilor autorităţilor publice la înaintarea cererilor prealabile dar și în faţa instanţelor judecătoreşti (inclusiv dar fără a ne limita la contestarea amenzilor);
  • Elaborare documentelor cu character juridic.

  Litigii contravenționale;

  Ridicarea excepției de neconstituționalitate;

 • Reprezentarea intereselor în fața CtEDO :
  • Consultanță juridică și asistență în cazurile contra Republicii Moldova în fața Curții Europene;
  • Întocmirea cererii de adresare către Curtea Europeană;
  • Asistență juridică în cazul negocierilor amiabile cu statul în cadrul procedurilor în fața Curții Europene;
  • Asistență la executarea hotărârilor și deciziilor Curții Europene;
 • Proprietăți imobiliare (terenuri, apartamente, clădiri):
  • Analiza titlurilor de proprietate, a altor drepturi reale şi a documentelor privitor la bunurile imobile din perspectiva corectitudinii şi riscurilor juridice;
  • Elaborarea opiniilor juridice privind neajunsurile juridice (viciile ascunse, evicțiunea) , a rapoartelor cu referire la situaţia juridică a imobilului;
  • Elaborarea/revizuirea contractelor şi a documentaţiei cu privire la cumpărarea/vânzarea, ipotecarea, donațiile, chiria/arenda bunurilor imobile;
  • Asistenţă în negocierea şi încheierea tranzacţiilor cu bunuri imobile;
  • Reprezentarea şi asistarea clientului la înregistrarea drepturilor de proprietate, a ipotecii, a superficiei şi a altor drepturi reale;
  • Consultanţă şi asistenţă juridică în gestiunea/administrarea proprietăţii imobile;
  • Reprezentarea clientului în instanţa de judecată în cauze ce vizează bunuri imobile.
 • Protecția drepturilor proprietății intelectuale:
  • Consultanţă cu privire la tipurile de înregistrare, riscurile şi avantajele de constituire, utilizare şi gestionare a drepturilor de proprietate intelectuală;
  • Asistenţă în înregistrarea drepturilor de autor, a mărcii, a invenţiei, a altor drepturi de proprietate intelectuală;
  • Analiza oportunităţilor de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală în funcţie de specificul activităţii clientului;
  • Consultanţă şi asistenţă în administrarea drepturilor de proprietate intelectuală (licenţe, cesiuni, negociere contracte cu obiect - drepturi ale proprietății intelectuale);
  • Reprezentarea clientului în faţa AGEPI;
  • Reprezentarea clientului în faţa instanţelor la nivel naţional în litigiile privind drepturile de proprietate intelectuală;
  • Reprezentarea clientului în cadrul medierii/arbitrajului/arbitrajul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (WIPO).
 • Dreptul muncii și resurse umane:
  • Elaborare de contracte individuale şi colective de muncă, amendamente la documentele existente, ordine interne, regulamente interne);
  • Asistenţă juridică la negocieri şi încheierea acordurilor amiabile între angajatori şi angajaţi;
  • Consiliere şi asistenţă juridică în cadrul procedurilor de concediere, angajare, concedii, lichidare de state de personal, detașare, deplasări etc.;
  • Asistenţă juridică în tranzacţii, fuziuni, divizări etc.;
  • Asistenţă juridică de zi cu zi cu privire la toate aspectele de dreptul muncii;
  • Reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în cauzele referitoare la conflictele de muncă.

PERSOANE JURIDICE

 • Înregistrarea/Fondarea companiei:
  • Consultanță continuă privind modalităţile de structurare iniţială a afacerii;
  • Elaborarea documentelor de constituire şi funcţionare a companiei (statut, decizii de asociere, procuri, regulamente privind organizarea şi funcţionarea companiei);
  • Consultanţă şi asistenţă juridică la înregistrarea societăţilor comerciale în faţa tuturor organelor de resort;
  • Reprezentarea societăţii în faţa instituțiilor de stat şi private.
 • Asistență juridică lunară a activității zilnice a companiei:
  • Asistenţă şi consultanţă juridică în orice chestiune ce ţine de activitatea societăţii (spre exemplu: angajări/concedieri, negociere tranzacţii, organizare internă, dreptul muncii etc.);
  • Asistenţă şi suport juridic în pregătirea şi derularea şedinţelor organelor statutare;
  • Consultanţă juridică privind drepturile acţionarilor, fondatorilor, asociaților;
  • Realizarea absolut a tuturor formalităţilor de înregistrare a modificărilor actelor constitutive ale companiei (modificarea activităţilor, modificarea capitalului social etc.);
  • Consultanţă şi asistenţă juridică în orice tip de reorganizare a societăţii şi a organelor statutare;
  • Efectuarea auditului juridic pentru achiziţionarea unui agent economic sau a activelor unui agent economic;
  • Consultanţă în stabilirea strategiilor de optimizare și sporire a profitului companiei;
  • Consultanţă şi asistenţă la obţinerea autorizaţiilor, licenţelor, şi a altor acte permisive de la organele de stat, necesare inițieirii și derulării activității comerciale;
  • Consultanță și asistență la lichidarea companiei, insolvabilități și falimente;
  • Servicii contabile;
  • Marketing digital (online) sub aspect juridic.
 • Contracte comerciale, civile, afaceri:
  • Asistenţă şi consultanţă juridică în orice aspecte ale activitații de zi cu zi a companiei;
  • Audir juridic – evaluare de riscuri inclusiv economice ale încheierii contractelor pentru client;
  • Elaborarea ofertelor şi/sau acceptarea ofertelor, negocierea ofertelor; elaborarea contractelor și antecontractelor, actelor de predare primire, anexelor, proceselor verbale;
  • Negocierea contractelor cu oponenții clientului; asistenţă la renegociere, revizuire, reziliere și orice alte tipuri de desfacere a contractelor, situaţii de forță majoră etc.);
  • Asistenţă la traducerea, certificarea, autentificarea și înregistrarea contractelor.
 • Insolvabilități și lichidări de companii

  Insolvabilitate:

  • Consultanţă şi asistență juridică în sensul oferirii soluţiilor de evitare a insolvabilităţii;
  • Consultanţă şi reprezentare în acţiuni privind declanşarea procedurii de insolvabilitate;
  • Elaborarea actelor necesare în cadrul procesului de insolvabilitate și/sau faliment;
  • Reprezentarea intereselor debitorilor/creditorilor, în cadrul procedurii de insolvabilitate, etc.;
  • Consultanţă şi asistenţă juridică cu privire la restructurarea datoriilor companiei şi consolidarea creanţelor clientului.

  Lichidare:

  • Asistenţă şi consultanţă juridică la orice etapă de lichidare a societăţii comerciale;
  • Elaborarea documentelor de aprobare a lichidării, înregistrării şi desfăşurării acesteia;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare a companiei în raport cu creditorii şi debitorii acesteia, dar şi în faţa organelor de stat;
  • Asistenţă juridică la radierea companiei din registrul de stat.

CU NOI E FOARTE SIMPLU DE LUCRAT

 • Peste 300 de cauze preluate în consultanță, asistență juridică și reprezentare în instanțele de judecată naționale și internaționale;
 • Peste 4 ani de activitate și experiență în regim 24/24;
 • Peste 15 specialiști : juriști, avocați, mediatori, magiștri și doctori în drept;
 • Prețuri rezonabile și posibilitatea de a achita în rate;
 • Soluții inteligente, utile, rapide si confidențialitate;
 • În noi au încredere: companii de știri, vedete, sportivi de performanță, oameni de afaceri de talie internațională, cetățeni străini.

 • Comoditate – ne găsești exact în centrul orașului, unde ajungi repede din orice sector, la fel ne poți găsi și la filiala din sectorul Râșcani;
 • Analiză multi aspectuală a problemei tale cu câteva opțiune de a acționa;
 • Beneficiezi de mai mulți consultanți la același preț, lucrăm mereu în echipă;
 • Ai posibilitatea de a soluționa amiabil (pre-judiciar) conflictul tău prin intermediul mediatorilor noștri;
 • Poți aprecia prestația specialistului audiind pledoaria lui, îți oferim înregistrările audio a ședințelor de judecată la dorință;
 • Îți eliberezi timp pentru necesitățile personale și profesionale - noi facem totul în cazurile când este necesar inclusiv în lipsa ta iar tu poți audia înregistrările audio la dorință.

  • Specialiști integri;
  • Operativitatea efectuării lucrului în baza contractelor încheiate și în termenele negociate;
  • Calitate înaltă a serviciilor prestate.

  • 1

   Completezi Formularul

  • 2

   Te contactam și stabilim timpul și locul întâlnirii

  • 3

   Lucram la soluționarea rapidă a problemei tale

  CLIENȚI

  WVP GROUP MOLDOVA

  #diez

  XTZ

  LE PASSION

  EnergConstruct

  SildumEntreprise SRL

  CONTACTE

   +373 79 706 230

  sfatdeavocat@gmail.com

   mun. Chișinău, str. București 90, et.5, of 4