AI O PROBLEMĂ DE ORDIN JURIDIC?
Vrei să afli răspuns la toate aspectele legale?
Rezervați o consultație
sfatdeavocat.md sfatdeavocat.md sfatdeavocat.md sfatdeavocat.md sfatdeavocat.md
sfatdeavocat.md
+3K
Clienți Fericiți
Testimoniale
Pachete de documente
Documente juridice pregătite de specialiști pentru nevoile tale specifice, accesibile în mod convenabil online.
de la 2999 lei pachet
sfatdeavocat.md
Consultați un avocat
Găsește răspunsuri rapide și soluții eficiente de la avocați profesioniști, în doar câteva clicuri.
de la 600 lei consultarea
DREPTUL ADMINISTRATIV
DREPTUL CORPORATIV
INSOLVABILITATE ȘI LICHIDARE
lITIGII FAMILIALE
DREPT PENAL
PROTECȚIA CONSUMATORULUI
DREPT CIVIL
DREPT COMERCIAL
DREPTUL ADMINISTRATIV
DREPTUL CORPORATIV
INSOLVABILITATE ȘI LICHIDARE
lITIGII FAMILIALE
DREPT PENAL
PROTECȚIA CONSUMATORULUI
DREPT CIVIL
DREPT COMERCIAL
SFAT DE AVOCAT ÎNSEAMNĂ
 • Peste 500 de cauze preluate în consultanță, asistență juridică și reprezentare în instanțele de judecată naționale și internaționale;
 • Peste 10 ani de activitate și experiență în regim 24/24;
 • Specialiști : juriști, avocați, mediatori, magiștri și doctori în drept;
 • Prețuri rezonabile și posibilitatea de a achita în rate;
 • Soluții inteligente, utile, rapide si confidențialitate;
 • În noi au încredere: companii de știri, vedete, sportivi de performanță, oameni de afaceri de talie internațională, cetățeni străini.
sfatdeavocat.md
Specialiști integri
sfatdeavocat.md
Operativitate în termenele stabilite
sfatdeavocat.md
Calitate superioară
CU SFAT DE AVOCAT PRIMEȘTI
 • Comoditate – ne găsești exact în centrul orașului, unde ajungi repede din orice sector, la fel ne poți găsi și la filiala din sectorul Râșcani;
 • Analiză multi aspectuală a problemei tale cu câteva opțiuni de a acționa;
 • Beneficiezi de mai mulți consultanți la același preț, lucrăm mereu în echipă;
 • Ai posibilitatea de a soluționa amiabil (pre-judiciar) conflictul tău prin intermediul mediatorilor noștri;
 • Poți aprecia prestația specialistului audiind pledoaria lui, îți oferim înregistrările audio a ședințelor de judecată la dorință;
 • Îți eliberezi timp pentru necesitățile personale și profesionale - noi facem totul în cazurile când este necesar inclusiv în lipsa ta iar tu poți audia înregistrările audio la dorință.
sfatdeavocat.md
TESTIMONIALE
SERVICII Persoane fizice

Litigii penale:
 • Asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de urmărire penală (Poliţie, Procuratură, CNA etc.);
 • Asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată;
 • Formulare de opinii juridice cu privire la dosarele penale în curs de soluţionare;
 • Asistenţă şi reprezentare la efectuarea măsurilor procesual-penale;
 • Reprezentare în procesul penal a părţii vătămate sau a părţii civilmente responsabile;
 • Redactare de plângeri, contestaţii, alte cereri.
Litigii civile și de afaceri:
 • Consultanţă, asistenţă şi reprezentare a clienţilor în cadrul litigiilor comerciale cu privire la executarea contractelor, dreptul familiei, moștenire, orice gen de contracte, răspundere material și morală delictuală și contractuală, a altor litigii;
 • Asistenţă şi reprezentare a clienţilor în litigii imobiliare, în litigii privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială, în oricare alte litigii de ordin civil.
Dreptul Familiei:
 • Consultatii juridice referitoare la relatiile de familie;
 • Divorturi;
 • Partaje;
 • Pensii de intretinere;
 • Incredintare minori;
 • Rectificari de acte de stare civila.
Contencios administrativ:
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în contestarea deciziilor autorităţilor publice la înaintarea cererilor prealabile dar și în faţa instanţelor judecătoreşti (inclusiv dar fără a ne limita la contestarea amenzilor);
 • Elaborare documentelor cu caracter juridic.
Litigii contravenționale;
Ridicarea excepției de neconstituționalitate;

 • Consultanță juridică și asistență în cazurile contra Republicii Moldova în fața Curții Europene;
 • Întocmirea cererii de adresare către Curtea Europeană;
 • Asistență juridică în cazul negocierilor amiabile cu statul în cadrul procedurilor în fața Curții Europene;
 • Asistență la executarea hotărârilor și deciziilor Curții Europene;

 • Analiza titlurilor de proprietate, a altor drepturi reale şi a documentelor privitor la bunurile imobile din perspectiva corectitudinii şi riscurilor juridice;
 • Elaborarea opiniilor juridice privind neajunsurile juridice (viciile ascunse, evicțiunea) , a rapoartelor cu referire la situaţia juridică a imobilului;
 • Elaborarea/revizuirea contractelor şi a documentaţiei cu privire la cumpărarea/vânzarea, ipotecarea, donațiile, chiria/arenda bunurilor imobile;
 • Asistenţă în negocierea şi încheierea tranzacţiilor cu bunuri imobile;
 • Reprezentarea şi asistarea clientului la înregistrarea drepturilor de proprietate, a ipotecii, a superficiei şi a altor drepturi reale;
 • Consultanţă şi asistenţă juridică în gestiunea/administrarea proprietăţii imobile;
 • Reprezentarea clientului în instanţa de judecată în cauze ce vizează bunuri imobile.

 • Consultanţă cu privire la tipurile de înregistrare, riscurile şi avantajele de constituire, utilizare şi gestionare a drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Asistenţă în înregistrarea drepturilor de autor, a mărcii, a invenţiei, a altor drepturi de proprietate intelectuală;
 • Analiza oportunităţilor de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală în funcţie de specificul activităţii clientului;
 • Consultanţă şi asistenţă în administrarea drepturilor de proprietate intelectuală (licenţe, cesiuni, negociere contracte cu obiect – drepturi ale proprietății intelectuale);
 • Reprezentarea clientului în faţa AGEPI;
 • Reprezentarea clientului în faţa instanţelor la nivel naţional în litigiile privind drepturile de proprietate intelectuală;
 • Reprezentarea clientului în cadrul medierii/arbitrajului/arbitrajul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (WIPO).
SERVICII Persoane juridice

 • Consultanță continuă privind modalităţile de structurare iniţială a afacerii;
 • Elaborarea documentelor de constituire şi funcţionare a companiei (statut, decizii de asociere, procuri, regulamente privind organizarea şi funcţionarea companiei);
 • Consultanţă şi asistenţă juridică la înregistrarea societăţilor comerciale în faţa tuturor organelor de resort;
 • Reprezentarea societăţii în faţa instituțiilor de stat şi private.

 • Asistenţă şi consultanţă juridică în orice chestiune ce ţine de activitatea societăţii (spre exemplu: angajări/concedieri, negociere tranzacţii, organizare internă, dreptul muncii etc.);
 • Asistenţă şi suport juridic în pregătirea şi derularea şedinţelor organelor statutare;
 • Consultanţă juridică privind drepturile acţionarilor, fondatorilor, asociaților;
 • Realizarea absolut a tuturor formalităţilor de înregistrare a modificărilor actelor constitutive ale companiei (modificarea activităţilor, modificarea capitalului social etc.);
 • Consultanţă şi asistenţă juridică în orice tip de reorganizare a societăţii şi a organelor statutare;
 • Efectuarea auditului juridic pentru achiziţionarea unui agent economic sau a activelor unui agent economic;
 • Consultanţă în stabilirea strategiilor de optimizare și sporire a profitului companiei;
 • Consultanţă şi asistenţă la obţinerea autorizaţiilor, licenţelor, şi a altor acte permisive de la organele de stat, necesare inițieirii și derulării activității comerciale;
 • Consultanță și asistență la lichidarea companiei, insolvabilități și falimente;
 • Servicii contabile;
 • Marketing digital (online) sub aspect juridic.

 • Asistenţă şi consultanţă juridică în orice aspecte ale activitații de zi cu zi a companiei;
 • Asistenţă şi suport juridic în pregătirea şi derularea şedinţelor organelor statutare;
 • Audir juridic – evaluare de riscuri inclusiv economice ale încheierii contractelor pentru client;
 • Elaborarea ofertelor şi/sau acceptarea ofertelor, negocierea ofertelor; elaborarea contractelor și antecontractelor, actelor de predare primire, anexelor, proceselor verbale;
 • Negocierea contractelor cu oponenții clientului; asistenţă la renegociere, revizuire, reziliere și orice alte tipuri de desfacere a contractelor, situaţii de forță majoră etc.);
 • Asistenţă la traducerea, certificarea, autentificarea și înregistrarea contractelor.

Insolvabilitate:
 • Consultanţă şi asistență juridică în sensul oferirii soluţiilor de evitare a insolvabilităţii;
 • Consultanţă şi reprezentare în acţiuni privind declanşarea procedurii de insolvabilitate;
 • Elaborarea actelor necesare în cadrul procesului de insolvabilitate și/sau faliment;
 • Reprezentarea intereselor debitorilor/creditorilor, în cadrul procedurii de insolvabilitate, etc.;
 • Consultanţă şi asistenţă juridică cu privire la restructurarea datoriilor companiei şi consolidarea creanţelor clientului.
Lichidare:
 • Asistenţă şi consultanţă juridică la orice etapă de lichidare a societăţii comerciale;
 • Elaborarea documentelor de aprobare a lichidării, înregistrării şi desfăşurării acesteia;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare a companiei în raport cu creditorii şi debitorii acesteia, dar şi în faţa organelor de stat;
 • Asistenţă juridică la radierea companiei din registrul de stat.
TUTORIALE
CLIENȚI
Completează formularul și noi revenim cu un apel în cel mai scurt timp