• Peste 300 de cauze preluate în consultanță, asistență juridică și reprezentare în instanțele de judecată naționale și internaționale;
 • Peste 4 ani de activitate și experiență în regim 24/24;
 • Peste 15 specialiști : juriști, avocați, mediatori, magiștri și doctori în drept;
 • Prețuri rezonabile și posibilitatea de a achita în rate;
 • Soluții inteligente, utile, rapide si confidențialitate;
 • În noi au încredere: companii de știri, vedete, sportivi de performanță, oameni de afaceri de talie internațională, cetățeni străini.

SERVICII PRESTATE

 
SERVICII PERSOANE FIZICE

Reprezentare în fața instanțelor de judecată de toate nivelele

Litigii penale

 • Asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de urmărire penală (Poliţie, Procuratură, CNA etc.);
 • Asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată;
 • Formulare de opinii juridice cu privire la dosarele penale în curs de soluţionare;
 • Asistenţă şi reprezentare la efectuarea măsurilor procesual-penale;
 • Reprezentare în procesul penal a părţii vătămate sau a părţii civilmente responsabile;
 • Redactare de plângeri, contestaţii, alte cereri.

Litigii civile și de afaceri:

 • Consultanţă, asistenţă şi reprezentare a clienţilor în cadrul litigiilor comerciale cu privire la executarea contractelor, dreptul familiei, moștenire, orice gen de contracte, răspundere material și morală delictuală și contractuală, a altor litigii;
 • Asistenţă şi reprezentare a clienţilor în litigii imobiliare, în litigii privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială, în oricare alte litigii de ordin civil.

Dreptul Familiei:

 • Consultatii juridice referitoare la relatiile de familie;
 • Divorturi;
 • Partaje;
 • Pensii de intretinere;
 • Incredintare minori;
 • Rectificari de acte de stare civila.

Contencios administrativ

 • Asistenţă juridică şi reprezentare în contestarea deciziilor autorităţilor publice la înaintarea cererilor prealabile dar și în faţa instanţelor judecătoreşti (inclusiv dar fără a ne limita la contestarea amenzilor);
 • Elaborare documentelor cu character juridic.

Litigii contravenționale;

Ridicarea excepției de neconstituționalitate;

CONTACTEAZĂ-NE ACUM

Reprezentarea intereselor în fața CtEDO

 • Consultanță juridică și asistență în cazurile contra Republicii Moldova în fața Curții Europene;
 • Întocmirea cererii de adresare către Curtea Europeană;
 • Asistență juridică în cazul negocierilor amiabile cu statul în cadrul procedurilor în fața Curții Europene;
 • Asistență la executarea hotărârilor și deciziilor Curții Europene;
CONTACTEAZĂ-NE ACUM

Proprietăți imobiliare (terenuri, apartamente, clădiri)

 • Analiza titlurilor de proprietate, a altor drepturi reale şi a documentelor privitor la bunurile imobile din perspectiva corectitudinii şi riscurilor juridice;
 • Elaborarea opiniilor juridice privind neajunsurile juridice (viciile ascunse, evicțiunea) , a rapoartelor cu referire la situaţia juridică a imobilului;
 • Elaborarea/revizuirea contractelor şi a documentaţiei cu privire la cumpărarea/vânzarea, ipotecarea, donațiile, chiria/arenda bunurilor imobile;
 • Asistenţă în negocierea şi încheierea tranzacţiilor cu bunuri imobile;
 • Reprezentarea şi asistarea clientului la înregistrarea drepturilor de proprietate, a ipotecii, a superficiei şi a altor drepturi reale;
 • Consultanţă şi asistenţă juridică în gestiunea/administrarea proprietăţii imobile;
 • Reprezentarea clientului în instanţa de judecată în cauze ce vizează bunuri imobile.
CONTACTEAZĂ-NE ACUM

Protecția drepturilor proprietății intelectuale

 • Consultanţă cu privire la tipurile de înregistrare, riscurile şi avantajele de constituire, utilizare şi gestionare a drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Asistenţă în înregistrarea drepturilor de autor, a mărcii, a invenţiei, a altor drepturi de proprietate intelectuală;
 • Analiza oportunităţilor de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală în funcţie de specificul activităţii clientului;
 • Consultanţă şi asistenţă în administrarea drepturilor de proprietate intelectuală (licenţe, cesiuni, negociere contracte cu obiect – drepturi ale proprietății intelectuale);
 • Reprezentarea clientului în faţa AGEPI;
 • Reprezentarea clientului în faţa instanţelor la nivel naţional în litigiile privind drepturile de proprietate intelectuală;
 • Reprezentarea clientului în cadrul medierii/arbitrajului/arbitrajul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (WIPO).
CONTACTEAZĂ-NE ACUM
 
SERVICII PERSOANE JURIDICE

Înregistrarea/Fondarea companiei

 • Consultanță continuă privind modalităţile de structurare iniţială a afacerii;
 • Elaborarea documentelor de constituire şi funcţionare a companiei (statut, decizii de asociere, procuri, regulamente privind organizarea şi funcţionarea companiei);
 • Consultanţă şi asistenţă juridică la înregistrarea societăţilor comerciale în faţa tuturor organelor de resort;
 • Reprezentarea societăţii în faţa instituțiilor de stat şi private.
CONTACTEAZĂ-NE ACUM

Asistență juridică lunară a activității zilnice a companiei

 • Asistenţă şi consultanţă juridică în orice chestiune ce ţine de activitatea societăţii (spre exemplu: angajări/concedieri, negociere tranzacţii, organizare internă, dreptul muncii etc.);
 • Asistenţă şi suport juridic în pregătirea şi derularea şedinţelor organelor statutare;
 • Consultanţă juridică privind drepturile acţionarilor, fondatorilor, asociaților;
 • Realizarea absolut a tuturor formalităţilor de înregistrare a modificărilor actelor constitutive ale companiei (modificarea activităţilor, modificarea capitalului social etc.);
 • Consultanţă şi asistenţă juridică în orice tip de reorganizare a societăţii şi a organelor statutare;
 • Efectuarea auditului juridic pentru achiziţionarea unui agent economic sau a activelor unui agent economic;
 • Consultanţă în stabilirea strategiilor de optimizare și sporire a profitului companiei;
 • Consultanţă şi asistenţă la obţinerea autorizaţiilor, licenţelor, şi a altor acte permisive de la organele de stat, necesare inițieirii și derulării activității comerciale;
 • Consultanță și asistență la lichidarea companiei, insolvabilități și falimente;
 • Servicii contabile;
 • Marketing digital (online) sub aspect juridic.
CONTACTEAZĂ-NE ACUM

Contracte comerciale, civile, afaceri:

 • Asistenţă şi consultanţă juridică în orice aspecte ale activitații de zi cu zi a companiei;
 • Audir juridic – evaluare de riscuri inclusiv economice ale încheierii contractelor pentru client;
 • Elaborarea ofertelor şi/sau acceptarea ofertelor, negocierea ofertelor; elaborarea contractelor și antecontractelor, actelor de predare primire, anexelor, proceselor verbale;
 • Negocierea contractelor cu oponenții clientului; asistenţă la renegociere, revizuire, reziliere și orice alte tipuri de desfacere a contractelor, situaţii de forță majoră etc.);
 • Asistenţă la traducerea, certificarea, autentificarea și înregistrarea contractelor.
CONTACTEAZĂ-NE ACUM

Insolvabilități și lichidări de companii

Insolvabilitate:

 • Consultanţă şi asistență juridică în sensul oferirii soluţiilor de evitare a insolvabilităţii;
 • Consultanţă şi reprezentare în acţiuni privind declanşarea procedurii de insolvabilitate;
 • Elaborarea actelor necesare în cadrul procesului de insolvabilitate și/sau faliment;
 • Reprezentarea intereselor debitorilor/creditorilor, în cadrul procedurii de insolvabilitate, etc.;
 • Consultanţă şi asistenţă juridică cu privire la restructurarea datoriilor companiei şi consolidarea creanţelor clientului.

Lichidare:

 • Asistenţă şi consultanţă juridică la orice etapă de lichidare a societăţii comerciale;
 • Elaborarea documentelor de aprobare a lichidării, înregistrării şi desfăşurării acesteia;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare a companiei în raport cu creditorii şi debitorii acesteia, dar şi în faţa organelor de stat;
 • Asistenţă juridică la radierea companiei din registrul de stat.
CONTACTEAZĂ-NE ACUM

CLIENȚI

 
Lebedev Alexandru
Fondator / www.diez.md

Lebedev Alexandru (fondator diez.md)

”Agenția De Presa Onixmedia” Societate Cu Raspundere Limitată.

Dolganiuc Valentin

Dolganiuc Valentin (WVP Broker De Asigurare S.R.L.)

Ex vice prim ministru, ex deputat, ex ministru al agriculturii, semnatar al Declaratiei de Independenta

OKSUCCES
Dezvoltare personală

OKSUCCES

 Dezvoltare personală

Equilibrium
Companie de construcții

Equilibrium

Încredere. Soluții. Calitate. Noi materializăm vise. Voi trăiți emoții!

Energ Construct SRL
Servicii de electromontaj

Energ Construct

Servicii de electromontaj

Ecaterina Tostogan
Interpretă

Katy Rain (Ecaterina Tostogan)

Interpreta, autor de texte.

Zalina Marghieva
Atletă

Zalina Marghieva

Lotul Olimpic National, atletă de talie mondială specializata pe proba de aruncare a ciocanului.

LePassion

”Gilantr” Societate cu Răspundere Limitată.

Extreme Training Zone
Sală de fitness / X.T.Z. (Extreme Training Zone)

X.T.Z. (Extreme Training Zone)

Extreme Training Zone este locul in care va puteti atinge obiectivele!

mun. Chișinău, str. București 90, et.5, of 4