Proprietăți imobiliare (terenuri, apartamente, clădiri)

  • Analiza titlurilor de proprietate, a altor drepturi reale şi a documentelor privitor la bunurile imobile din perspectiva corectitudinii şi riscurilor juridice;
  • Elaborarea opiniilor juridice privind neajunsurile juridice (viciile ascunse, evicțiunea) , a rapoartelor cu referire la situaţia juridică a imobilului;
  • Elaborarea/revizuirea contractelor şi a documentaţiei cu privire la cumpărarea/vânzarea, ipotecarea, donațiile, chiria/arenda bunurilor imobile;
  • Asistenţă în negocierea şi încheierea tranzacţiilor cu bunuri imobile;
  • Reprezentarea şi asistarea clientului la înregistrarea drepturilor de proprietate, a ipotecii, a superficiei şi a altor drepturi reale;
  • Consultanţă şi asistenţă juridică în gestiunea/administrarea proprietăţii imobile;
  • Reprezentarea clientului în instanţa de judecată în cauze ce vizează bunuri imobile.
CONTACTEAZĂ-NE ACUM

About the author: admin