Înregistrarea/Fondarea companiei

  • Consultanță continuă privind modalităţile de structurare iniţială a afacerii;
  • Elaborarea documentelor de constituire şi funcţionare a companiei (statut, decizii de asociere, procuri, regulamente privind organizarea şi funcţionarea companiei);
  • Consultanţă şi asistenţă juridică la înregistrarea societăţilor comerciale în faţa tuturor organelor de resort;
  • Reprezentarea societăţii în faţa instituțiilor de stat şi private.
CONTACTEAZĂ-NE ACUM

About the author: admin