Contracte comerciale, civile, afaceri:

  • Asistenţă şi consultanţă juridică în orice aspecte ale activitații de zi cu zi a companiei;
  • Audir juridic – evaluare de riscuri inclusiv economice ale încheierii contractelor pentru client;
  • Elaborarea ofertelor şi/sau acceptarea ofertelor, negocierea ofertelor; elaborarea contractelor și antecontractelor, actelor de predare primire, anexelor, proceselor verbale;
  • Negocierea contractelor cu oponenții clientului; asistenţă la renegociere, revizuire, reziliere și orice alte tipuri de desfacere a contractelor, situaţii de forță majoră etc.);
  • Asistenţă la traducerea, certificarea, autentificarea și înregistrarea contractelor.
CONTACTEAZĂ-NE ACUM

About the author: admin