Яндекс.Метрика Sfat de avocat – Consultă-te online Acum!

GARANTĂM

 

Specialiști integri

Operativitatea efectuării lucrului în baza contractelor încheiate și în termenele negociate

Calitate înaltă a serviciilor prestate

”SFAT DE AVOCAT” ÎNSEAMNĂ:

 
 • Peste 300 de cauze preluate în consultanță, asistență juridică și reprezentare în instanțele de judecată naționale și internaționale;
 • Peste 4 ani de activitate și experiență în regim 24/24;
 • Peste 15 specialiști : juriști, avocați, mediatori, magiștri și doctori în drept;
 • Prețuri rezonabile și posibilitatea de a achita în rate;
 • Soluții inteligente, utile, rapide si confidențialitate;
 • În noi au încredere: companii de știri, vedete, sportivi de performanță, oameni de afaceri de talie internațională, cetățeni străini.

CU ”SFAT DE AVOCAT” PRIMEȘTI:

 
 • Comoditate – ne găsești exact în centrul orașului, unde ajungi repede din orice sector, la fel ne poți găsi și la filiala din sectorul Râșcani;
 • Analiză multi aspectuală a problemei tale cu câteva opțiune de a acționa;
 • Beneficiezi de mai mulți consultanți la același preț, lucrăm mereu în echipă;
 • Ai posibilitatea de a soluționa amiabil (pre-judiciar) conflictul tău prin intermediul mediatorilor noștri;
 • Poți aprecia prestația specialistului audiind pledoaria lui, îți oferim înregistrările audio a ședințelor de judecată la dorință;
 • Îți eliberezi timp pentru necesitățile personale și profesionale - noi facem totul în cazurile când este necesar inclusiv în lipsa ta iar tu poți audia înregistrările audio la dorință.

SERVICII PRESTATE

 
SERVICII PERSOANE FIZICE

Reprezentare în fața instanțelor de judecată de toate nivelele

Litigii penale

 • Asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de urmărire penală (Poliţie, Procuratură, CNA etc.);
 • Asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată;
 • Formulare de opinii juridice cu privire la dosarele penale în curs de soluţionare;
 • Asistenţă şi reprezentare la efectuarea măsurilor procesual-penale;
 • Reprezentare în procesul penal a părţii vătămate sau a părţii civilmente responsabile;
 • Redactare de plângeri, contestaţii, alte cereri.

Litigii civile și de afaceri:

 • Consultanţă, asistenţă şi reprezentare a clienţilor în cadrul litigiilor comerciale cu privire la executarea contractelor, dreptul familiei, moștenire, orice gen de contracte, răspundere material și morală delictuală și contractuală, a altor litigii;
 • Asistenţă şi reprezentare a clienţilor în litigii imobiliare, în litigii privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială, în oricare alte litigii de ordin civil.

Dreptul Familiei:

 • Consultatii juridice referitoare la relatiile de familie;
 • Divorturi;
 • Partaje;
 • Pensii de intretinere;
 • Incredintare minori;
 • Rectificari de acte de stare civila.

Contencios administrativ

 • Asistenţă juridică şi reprezentare în contestarea deciziilor autorităţilor publice la înaintarea cererilor prealabile dar și în faţa instanţelor judecătoreşti (inclusiv dar fără a ne limita la contestarea amenzilor);
 • Elaborare documentelor cu character juridic.

Litigii contravenționale;

Ridicarea excepției de neconstituționalitate;

CONTACTEAZĂ-NE ACUM

Reprezentarea intereselor în fața CtEDO

 • Consultanță juridică și asistență în cazurile contra Republicii Moldova în fața Curții Europene;
 • Întocmirea cererii de adresare către Curtea Europeană;
 • Asistență juridică în cazul negocierilor amiabile cu statul în cadrul procedurilor în fața Curții Europene;
 • Asistență la executarea hotărârilor și deciziilor Curții Europene;
CONTACTEAZĂ-NE ACUM

Proprietăți imobiliare (terenuri, apartamente, clădiri)

 • Analiza titlurilor de proprietate, a altor drepturi reale şi a documentelor privitor la bunurile imobile din perspectiva corectitudinii şi riscurilor juridice;
 • Elaborarea opiniilor juridice privind neajunsurile juridice (viciile ascunse, evicțiunea) , a rapoartelor cu referire la situaţia juridică a imobilului;
 • Elaborarea/revizuirea contractelor şi a documentaţiei cu privire la cumpărarea/vânzarea, ipotecarea, donațiile, chiria/arenda bunurilor imobile;
 • Asistenţă în negocierea şi încheierea tranzacţiilor cu bunuri imobile;
 • Reprezentarea şi asistarea clientului la înregistrarea drepturilor de proprietate, a ipotecii, a superficiei şi a altor drepturi reale;
 • Consultanţă şi asistenţă juridică în gestiunea/administrarea proprietăţii imobile;
 • Reprezentarea clientului în instanţa de judecată în cauze ce vizează bunuri imobile.
CONTACTEAZĂ-NE ACUM

Protecția drepturilor proprietății intelectuale

 • Consultanţă cu privire la tipurile de înregistrare, riscurile şi avantajele de constituire, utilizare şi gestionare a drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Asistenţă în înregistrarea drepturilor de autor, a mărcii, a invenţiei, a altor drepturi de proprietate intelectuală;
 • Analiza oportunităţilor de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală în funcţie de specificul activităţii clientului;
 • Consultanţă şi asistenţă în administrarea drepturilor de proprietate intelectuală (licenţe, cesiuni, negociere contracte cu obiect – drepturi ale proprietății intelectuale);
 • Reprezentarea clientului în faţa AGEPI;
 • Reprezentarea clientului în faţa instanţelor la nivel naţional în litigiile privind drepturile de proprietate intelectuală;
 • Reprezentarea clientului în cadrul medierii/arbitrajului/arbitrajul Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (WIPO).
CONTACTEAZĂ-NE ACUM
 
SERVICII PERSOANE JURIDICE

Înregistrarea/Fondarea companiei

 • Consultanță continuă privind modalităţile de structurare iniţială a afacerii;
 • Elaborarea documentelor de constituire şi funcţionare a companiei (statut, decizii de asociere, procuri, regulamente privind organizarea şi funcţionarea companiei);
 • Consultanţă şi asistenţă juridică la înregistrarea societăţilor comerciale în faţa tuturor organelor de resort;
 • Reprezentarea societăţii în faţa instituțiilor de stat şi private.
CONTACTEAZĂ-NE ACUM

Asistență juridică lunară a activității zilnice a companiei

 • Asistenţă şi consultanţă juridică în orice chestiune ce ţine de activitatea societăţii (spre exemplu: angajări/concedieri, negociere tranzacţii, organizare internă, dreptul muncii etc.);
 • Asistenţă şi suport juridic în pregătirea şi derularea şedinţelor organelor statutare;
 • Consultanţă juridică privind drepturile acţionarilor, fondatorilor, asociaților;
 • Realizarea absolut a tuturor formalităţilor de înregistrare a modificărilor actelor constitutive ale companiei (modificarea activităţilor, modificarea capitalului social etc.);
 • Consultanţă şi asistenţă juridică în orice tip de reorganizare a societăţii şi a organelor statutare;
 • Efectuarea auditului juridic pentru achiziţionarea unui agent economic sau a activelor unui agent economic;
 • Consultanţă în stabilirea strategiilor de optimizare și sporire a profitului companiei;
 • Consultanţă şi asistenţă la obţinerea autorizaţiilor, licenţelor, şi a altor acte permisive de la organele de stat, necesare inițieirii și derulării activității comerciale;
 • Consultanță și asistență la lichidarea companiei, insolvabilități și falimente;
 • Servicii contabile;
 • Marketing digital (online) sub aspect juridic.
CONTACTEAZĂ-NE ACUM

Contracte comerciale, civile, afaceri:

 • Asistenţă şi consultanţă juridică în orice aspecte ale activitații de zi cu zi a companiei;
 • Audir juridic – evaluare de riscuri inclusiv economice ale încheierii contractelor pentru client;
 • Elaborarea ofertelor şi/sau acceptarea ofertelor, negocierea ofertelor; elaborarea contractelor și antecontractelor, actelor de predare primire, anexelor, proceselor verbale;
 • Negocierea contractelor cu oponenții clientului; asistenţă la renegociere, revizuire, reziliere și orice alte tipuri de desfacere a contractelor, situaţii de forță majoră etc.);
 • Asistenţă la traducerea, certificarea, autentificarea și înregistrarea contractelor.
CONTACTEAZĂ-NE ACUM

Insolvabilități și lichidări de companii

Insolvabilitate:

 • Consultanţă şi asistență juridică în sensul oferirii soluţiilor de evitare a insolvabilităţii;
 • Consultanţă şi reprezentare în acţiuni privind declanşarea procedurii de insolvabilitate;
 • Elaborarea actelor necesare în cadrul procesului de insolvabilitate și/sau faliment;
 • Reprezentarea intereselor debitorilor/creditorilor, în cadrul procedurii de insolvabilitate, etc.;
 • Consultanţă şi asistenţă juridică cu privire la restructurarea datoriilor companiei şi consolidarea creanţelor clientului.

Lichidare:

 • Asistenţă şi consultanţă juridică la orice etapă de lichidare a societăţii comerciale;
 • Elaborarea documentelor de aprobare a lichidării, înregistrării şi desfăşurării acesteia;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare a companiei în raport cu creditorii şi debitorii acesteia, dar şi în faţa organelor de stat;
 • Asistenţă juridică la radierea companiei din registrul de stat.
CONTACTEAZĂ-NE ACUM

TESTIMONIALE

Mereu am urmărit cu interes toate articolele publicate de echipa ”Sfat de Avocat” iar când am nevoie de o consultație profesionistă știu unde o pot găsi.

Lebedev Alexandru

Cea mai buna solutie pentru companie a fost gasita intr-un timp foarte scurt !

Moscalu Victor

Echipa ”Sfat de Avocat” este dedicată profesiei sale ”sută la sută” îi găsesc la birou inclusiv la ore tîrzii când 90 % din specialiști sunt demult acasă.

Dolganiuc Valentin

Echipa ”Sfat de Avocat” m-a cucerit prin profesionalism și atitudinea lor față de cerințele mele în calitate de client, au știut să găsească soluțiile optime necesare mie astfel încât colaborarea cu ei a fost mereu o plăcere.

Madan Sergiu

Am fost victima unei piramide financiare pe nume ”Kairos Planet” alături de alte 3000 de persoane, în toate reportajele experții financiari afirmau că este imposibil de recuperat banii, datorită însă eforturilor membrilor echipei ”Sfat de Avocat” am fost despăgubit de liderul acestei piramide încă la etapa inițială a procesului penal. A fost extrem de neașteptat pentru mine și le sunt recunoscător pentru profesionalism.

Tîmciuc Ivan

MASS MEDIA

 

mun. Chișinău, str. București 90, et.5, of 4

 

Rapid Sigur Inteligent