Obligațiile de întreținere între membrii familiei. Ce trebuie să cunoașteți

Când rostim cuvântul „familie” ne imaginăm o unitate de persoane apropiate, care au tendința de a manifesta afecțiune și grijă una față de cealaltă. Dar ce facem atunci când situația este diferită, care sunt garanțiile materiale pentru membrii familiei și ce spune cadrul juridic despre asta?

În conformitate cu legislația civilă, părinţii sunt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă, care necesită sprijin material, la fel cum copiii majori apți muncă sunt obligați să-și întrețină părinții inapți de muncă care necesită sprijin material.

Modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi sau între părinţi şi copilul major inapt de muncă. Forma contractului dat va fi una scrisă și autentificată notarial, în caz contrar contractul se consideră nul. Dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească.

Pensia de întreţinere a copilului minor, care a rămas fără ocrotire părintească, se plăteşte tutorelui sau curatorului acestuia.

Dacă copilul se află într-o instituţie educativă, curativă, de asistenţă socială sau altă instituţie similară, 50 la sută din pensia de întreţinere încasată de la părinţi se transferă pe contul instituţiei respective şi se ţine evidenţa pentru fiecare copil în parte. Depunerile se utilizează pentru întreţinerea copilului. Restul de 50 la sută se transferă într-un cont deschis pe numele copilului la o instituţie financiară.

De asemenea, părinţii sunt obligaţi să-şi întreţină și copiii majori inapţi de muncă, care necesită sprijin material.

La rândul lor, copiii majori apţi de muncă sunt obligaţi să-şi întreţină şi să-şi îngrijească părinţii inapţi de muncă, care necesită sprijin material. La stabilirea cuantumului pensiei, instanţa judecătorească este în drept să ţină cont de toţi copiii majori ai părintelui respectiv, indiferent de faptul dacă acţiunea a fost pornită faţă de unul, câţiva sau toţi copiii. Copilul poate fi eliberat de obligaţia de a-şi întreţine părinţii dacă instanţa judecătorească va stabili că aceştia s-au eschivat de la îndeplinirea obligaţiilor părinteşti faţă de acest copil sau dacă au fost decăzuți din drepturile părintești în trecut.

Pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de:

 • 1/4 – pentru un copil;
 • 1/3 – pentru 2 copii;
 • 1/2 – pentru 3 şi mai mulţi copii.

În cazurile când părintele care datorează întreţinere copilului său are un salariu şi/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile ori primeşte salariu şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri când, din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu.

Cuantumul cotelor stabilite poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinându-se cont de starea materială şi familială a părinţilor și de alte circumstanţe importante.

În practica actuală există regulă nescrisă conform căreia instanțele judecătorești, la stabilirea cuantumului pensiei de întreținere, se conduc de datele oficiale ale Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova cu privire la minimul de existență pe categorii de populație. De exemplu, în primul semestru al anului 2016, pentru copiii cu vârsta de la 7-17 ani domiciliați în orașe mari, cuantumul minimului de existență va fi de 2121 lei și 30 bani. Respectiv, reieșind din faptul că părinții participă la educarea și întreținerea copilului în mod egal cu câte 50% fiecare, pensia de întreținere a copilului minor în situația dată va fi de aproximativ 1060 lei și 65 bani.

Fiecare participant la proces poate demonstra instanței că există circumstanțe pe cazul său care determină necesitatea încasării unei pensii de întreținere într-un cuantum mai mare  decât minimul de întreținere pe țară.

În caz de litigii şi de circumstanţe excepţionale (boală gravă, mutilare a copilului minor sau a celui major inapt de muncă, necesitatea achitării cheltuielilor privind îngrijirea acestora etc.), în lipsa contractului între părţi, instanţa judecătorească poate obliga pe fiecare dintre părinţi să participe la cheltuielile suplimentare generate de aceste circumstanţe.

Modalitatea participării părinţilor la cheltuielile suplimentare, precum şi cuantumul acestor cheltuieli sunt stabilite de instanţa judecătorească, ţinându-se cont de starea materială şi familială a părinţilor şi a copiilor, şi de alte circumstanţe importante. Cuantumul cheltuielilor suplimentare se stabileşte într-o sumă bănească fixă, ce va fi achitată lunar. Acestea se vor încasa până la îmbunătăţirea stării sănătăţii copilului minor şi a celui major inapt de muncă şi nu până la menţinerea gradului de invaliditate. Și asta pentru că, în cazul invalidităţii atât a copilului minor, cât şi a copilului major inapt de muncă se va încasa pensia de întreţinere a acestora şi nu cheltuielile suplimentare generate de circumstanţe excepţionale.

Persoana care are dreptul la întreţinere poate porni o acţiune privind încasarea pensiei de întreţinere, indiferent de termenul care a trecut de la momentul apariţiei dreptului respectiv. Instanţa judecătorească este în drept să hotărască încasarea pensiei de întreţinere de la data depunerii cererii.

Important de știut că patronul este obligat să reţină lunar, în baza contractului privind plata pensiei de întreţinere, autentificat notarial, sau a titlului executoriu, sau a cererii debitorului întreţinerii, pensia de întreţinere din salariul şi/sau din alte venituri ale debitorului întreţinerii şi să o transmită sau să o transfere, din contul acestuia, creditorului întreţinerii într-un termen de cel mult 3 zile de la data fixată pentru plata salariului şi/sau a altor venituri. Pensia de întreţinere, stabilită de instanţa judecătorească într-o sumă bănească fixă, poate fi indexată.

Obligaţia de întreţinere, apărută în baza contractului privind plata pensiei de întreţinere, încetează în urma decesului uneia dintre părţi, a expirării duratei contractului sau conform clauzelor acestuia.

Plata pensiei de întreţinere, în baza hotărârii instanţei judecătoreşti, încetează în cazurile:

 • atingerii de către copil a vârstei de 18 ani sau obţinerii de către acesta a capacităţii depline de exerciţiu sub vârsta de 18 ani;
 • adopţiei copilului care primeşte pensia de întreţinere;
 • căsătoriei descendentului inapt de muncă;
 • restabilirii capacităţii de muncă a persoanei care primeşte pensia de întreţinere;
 • decesului creditorului întreţinerii sau al debitorului întreţinerii;
 • anulării hotărârii judecătoreşti privind încasarea pensiei.

Has one comment to “Obligațiile de întreținere între membrii familiei. Ce trebuie să cunoașteți”

You can leave a reply or Trackback this post.
 1. נערות ליווי באתר ישראל לאדי - august 1, 2022

  Everything is very open with a really clear clarification of the issues. It was definitely informative. Your site is very helpful. Thanks for sharing!

Leave a Reply

Your email address will not be published.